Polityka Ochrony Prywatności


Oświadczenie dotyczące ochrony prywatności w serwisie www.kuek.pl przygotowane zostało przez Korporację Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i stanowi świadectwo dostrzegania przez nią problemów ochrony prywatności w serwisie internetowy www.kuek.pl.

Poniższa polityka prywatności zawierają zasady zbierania i rozpowszechniania informacji, obowiązujące w naszym serwisie online.

Serwis www.kuek.pl ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o użytkownikach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia naszym użytkownikom usług na najwyższym poziomie..

W niektórych przypadkach (np. badania ankietowe, formularze) zbieramy informacje o użytkownikach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub dane osobowo-adresowe. Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim chyba, że po uzyskaniu uprzedniej zgody użytkowników lub, jeżeli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa i służą głównie do realizacji zobowiązań wobec użytkowników, obejmujących m.in. dostarczanie prenumeraty newsletter, wiadomości, zapowiedzi spotkań itp.

Wykorzystujemy adresy IP użytkowników w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany do identyfikacji i gromadzenia danych demograficznych od osób odwiedzających witrynę (np. informacje o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi subskrybentów list e-mailingowych i innych usług świadczonych przez serwis www.kuek.pl.

Na podstawie uzyskanych informacji sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników serwisu www.kuek.pl

Serwis www.kuek.pl wykorzystuje pliki "cookies", które ułatwiają korzystanie z jej zasobów. "Cookies" zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze użytkownika - nasz serwer może je odczytać przy ponownym połączeniu się z tym komputerem. Wyłączenie informacji "cookies" w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do zasobów naszej witryny WWW.

Witryna www.kuek.pl wykorzystuje cookies, aby dostarczać zawartość najbardziej odpowiadającą zainteresowaniom użytkowników oraz w innych celach.

Serwis wykorzystuje formularze rejestracyjne, które umożliwiają klientom złożenie konta i subskrypcje do newslettera. Informacje pochodzące z formularzy rejestracyjnych są wykorzystywane do wysyłania informacji newsletterów, zaproszeń na spotkania oraz materiałów promocyjnych od niektórych naszych partnerów.

Informacje kontaktowe użytkowników są także wykorzystywane do nawiązywania z nimi kontaktu. Użytkownicy mają możliwość zrezygnowania z otrzymywania od nas listów elektronicznych i usunięciach danych osobowo kontaktowych korzystając z profilu użytkownika

Podczas przeprowadzanych badań ankietowych możemy prosić odwiedzających o podanie informacji kontaktowych (takich jak adres poczty elektronicznej). W uzasadnionych przypadkach informacji kontaktowych pochodzących z ankiet używamy do wysyłania użytkownikom informacji o naszym stowarzyszeniu oraz materiałów promocyjnych od niektórych naszych partnerów. Użytkownicy mają możliwość zrezygnowania z otrzymywania od nas listów elektronicznych i usunięciach danych osobowo kontaktowych korzystając z profilu użytkownika

Serwis www.kuek.pl nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku swojej publiczności - odbiorców i użytkowników list e-mailingowych, uczestników badań ankietowych i osób biorących udział w konkursach. Informacje kontaktowe od odwiedzających (takich jak adresy poczty elektronicznej użytkowników) są wykorzystywane do realizacji zobowiązań wobec użytkowników, obejmujących m.in. dostarczanie prenumeraty newsletter, wiadomości, zapowiedzi spotkań itp.

Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji, dokonywać zamówień ani subskrybować usług świadczonych przez nasz serwis bez wiedzy swoich rodziców lub opiekunów.

Witryna www.kuek.pl zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolę przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez użytkowników zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych.

Witryna www.kuek.pl oferuje użytkownikom możliwość zrezygnowania z otrzymywania od nas i naszych partnerów jakichkolwiek informacji, już w momencie, w którym prosimy o podanie danych osobowych osób odwiedzających. W celu usunięcia usunięcie informacji o sobie z naszej bazy danych, umożliwiających wstrzymanie otrzymywania informacji wysyłanych za pomocą listów elektronicznych czy rezygnacji z naszych usług, należy skorzystać z opcji profilu użytkownika pozwalającej na usunięcie konta.

Użytkownicy, którzy mają jakieś pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też sposobów utrzymywania z nią kontaktów, proszone są o wysłanie uwag pod adres podany na www.kuek.pl