Informacja dla Prasy


CZYM JEST KORPORACJA UEK
Korporacja Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest stowarzyszeniem profilem zbliżonym do elitarnych stowarzyszeń absolwenckich, znanych szkół biznesowych, których zadaniem jest tworzenie środowiska i skupiania wyróżniających się absolwentów uczelni. Stowarzyszenie formalnie istnieje od maja 2002, zrzesza absolwentów AE / UEK z całej Polski, a także
z zagranicy. Wśród nas są ludzie pracujący w różnych branżach; są też przedsiębiorcy, urzędnicy i naukowcy. Jest to również środowisko wielopokoleniowe.

Korporacja UEK stanowi platformę wymiany kontaktów, doświadczeń, wzajemnej inspiracji i promocji dla naszych członków. Promuje standardy etyki zawodowej i propaguje dobre imię naszej Alma Mater. Podstawą utrzymywania kontaktu między członkami stowarzyszenia są comiesięczne spotkania w Warszawie i w Krakowie. Codzienne kontakty wspierane są przez internetowy system do zarządzania kontaktami, gdzie każdy z członków posiada własny profil CV oraz możliwość wyszukiwania ludzi o zadanych kompetencjach czy specjalistycznych umiejętnościach.

KTO MOŻE BYĆ CZŁONKIEM STOWARZYSZENIA
Korporacja jest otwarta na nowych ludzi, nowe pomysły, ambitne zadania. Korporację tworzą dyrektorzy, specjaliści, eksperci
w swoich dziedzinach. Każdy Korporant ma dostęp do wiedzy innych członków, może rozwijać potrzebne umiejętności i kontakty, znajdować rozwiązania swoich problemów.

JAK PRZYSTĄPIĆ
Kluczową rolę w procesie przystąpienia do Korporacji spełnia osoba Wprowadzająca. Jest to członek Korporacji, który towarzyszy kandydatowi od momentu pierwszego kontaktu z Korporacją do chwili, gdy zostanie on członkiem i pozna pozostałe osoby oraz zasady i sposób funkcjonowania Korporacji.

Wyjaśnienie dlaczego Korporacja nazywa się korporacją w Wikipedii

 

Kontakt dla Prasy:

biuro(at)kuek.pl

+ 48 530 509 709

Pliki do pobrania


Informacja_dla_prasy_2012.pdf
logo_kuek_v1.eps
KUEK_statut_2012.pdf

PressRoom