Historia Korporacji AE


Prehistoria


To był deszczowy październik roku 2000.
Pewnego czwartkowego wieczoru kilku absolwentów Akademii Ekonomicznej w Krakowie spotkało się w knajpie Champion's w budynku hotelu Marriot w Warszawie.

Skład tej ekipy był przypadkowy, stąd trudno było upatrywać w tym spotkaniu czegoś szczególnego. Ot, nie pierwsza i nie ostatnia okazja, aby zobaczyć ludzi ze swojej uczelni.

A jednak... Uczestniczący w tym spotkaniu Bartek Jacyna i Darek Demidziuk siedząc następnego wieczoru nad kartką ze spisanymi poprzedniego dnia adresami mailowymi uczestników spotkania zadali sobie proste pytanie: dlaczego nie mielibyśmy spotykać się regularnie?. Byłaby to mila odmiana w potoku szarych dni w nieprzyjaznym nam wówczas mieście. Miesiąc później Bartek rozesłał do kilku osób informacje, że w Cafe Radio jest spotkanie absolwentów AE. Na spotkanie przybyło 10 osób. O dziwo, większość z nich nie była wcale odbiorcami listu od Bartka. O spotkaniu dowiedzieli się pocztą pantoflową.

Tak rozpoczęły się regularne spotkania, na początku w Cafe Radio, potem w Antykwariacie i Bonanzie, a w końcu w Harendzie. Zmiany miejsca wynikały ze stale powiększającego się grona osób. Po roku w bazie adresowej było już 70 osób, przy czym na spotkaniach pojawiało się ok. 40. Spotkania te zyskały miano Dyżuru w szAfiE. Dlaczego? Nazwa pochodzi od pewnego obcesowego dowcipu opowiedzianego przez Pawła Gwardysa podczas jednego z pierwszych spotkań.


Jak rodził się pomysł na organizację absolwencką?


W trakcie Dyżurów w szAfiE w głowach ich organizatorów i kilku uczestników kiełkowała powolutku i nieśmiało myśl, aby utworzyć jakąś bardziej trwałą strukturę, która spełniałaby rolę spoiwa środowiska pracujących w Warszawie absolwentów AE. Brakowało jednak siły, by przejść do konkretów.
W końcu łatwo było sobie wyobrazić wysiłek, który trzeba było podjąć w imię dość niejasno wówczas sprecyzowanych zalet formalizacji działania na rzecz tego środowiska.

W końcu pewnego jesiennego wieczora w październiku 2001 Darek i Bartek spisali wyniki dyskusji na temat koncepcji takiej organizacji. Wniosek był jeden - najwyższy czas podjąć konkretne działania, aby wreszcie zaczęło się coś dziać.


Rusza projekt


Po serii dodatkowych rozmów, 28 listopada 2001 odbyło się pierwsze spotkanie dające początek projektowi, którego celem było powołanie organizacji do życia.
Od tej chwili spotkania takie odbywały się regularnie, co tydzień, w środy, czasem w czwartki.
16.01.2002: Grupa inicjatorów projektu utworzenia Korporacji. Od lewej: Andrzej Wald, Monika Kaczmarek, Piotr Dziubak, Darek Demidziuk, Bartek Jacyna.

Równocześnie krystalizował się podstawowy skład grupy projektowej: Bartek Jacyna, Darek Demidziuk, Monika Kaczmarek, Andrzej Wald i Piotrek Dziubak, absolwent SGH, który merytorycznie i motywacyjnie wzbogacił drużynę. Potem wydarzenia potoczyły się już bardzo szybko. 12 stycznia 2002 r. powstaje sieć zadań projektowych, która zajmuje całą ścianę (patrz: foto).

Dopiero wówczas oczom grupy projektowej ukazuje się ogrom przedsięwzięcia. Następnie powstaje podstawowy plan minimum, jaki grupa ma do wykonania, oraz ścisły podział obowiązków. Główne obszary działania, jakie wyłoniono to: stworzenie koncepcji organizacji, utworzenie statutu, zorganizowanie Walnego Założycielskiego, rozpoczęcie prac nad stroną www i bazą danych.


Nabieramy rozpędu


Przełomowym momentem było uzyskanie patronatu od Korporacji Wydziału Handlu Zagranicznego SGH/SGPiS (w skrócie Korporacja HZ lub K!HZ), największej i najbardziej prężnej organizacji tego typu w Polsce. Na spotkaniu Korporacji HZ 6 marca 2002 Bartek Jacyna wygłosił krótkie wystąpienie przed 250 członkami K!HZ obwieszczające ten ważny fakt. Odtąd grupa projektowa powoli się rozrastała (do projektu dołączają kolejno: Basia Kuleta, Małgosia Dumieńska, Agnieszka Wiktor, Kasia Piłat (dawniej Trąba), Iza Najda, Marysia Ziółkowska, Gabrysia Sempruch), ale wciąż daleko było do skompletowania zespołu Członków - Założycieli, czyli osób, które miały podpisać Akt Założycielski podczas Walnego Założycielskiego.

Mieli to być ludzie, którzy zadeklarowaliby tym samym swoje aktywne zaangażowanie w tworzenie fundamentów organizacji w pierwszym okresie jej istnienia.

Walne Założycielskie
Zdjęcie grupowe Korporantów - Założycieli tuż po zamknięciu Zebrania Założycielskiego 16 maja 2002.

W końcu udało się zebrać odpowiednią liczbę osób. Walne Założycielskie odbyło się w czwartek 16 maja 2002 w Apetycie Architektów, po wielu miesiącach przygotowań, po wyczerpujących dyskusjach nad brzmieniem statutu, po kilkudziesięciu spotkaniach.

Na Walne przyszło 19 członków – założycieli. Zabrakło jedynie Izy Najdy, którą zatrzymały ważne sprawy, ale ona uchwałą Walnego również otrzymała status członka – założyciela. Na zebranie przybył również pan Maciej Tekielski, będący członkiem Wielkier Rady patronującej nam Korporacji HZ.

Dlaczego Korporacja nazywa się korporacją? Wyjaśnienie znajdziesz w Wikipedii

Walne trwało 3 godziny, w ciągu których tworząca się Korporacja przyjęła statut, ustaliła Komitet Założycielski (B. Jacyna, D. Demidziuk, P. Dziubak, G. Sempruch, A. Wiktor, M. Klimowska-Ciaś), który ma prowadzić sprawy Korporacji do momentu uzyskania rejestracji, a tym samym możliwości formalnego wyboru władz stowarszyszenia.

Czekając na rejestrację


Nie było czasu do stracenia – dokumenty w sądzie zebrane przez Darka zostały złożone następnego dnia po Walnym. Dopiero rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym dawała nam możliwość wyboru władz Korporacji i rozpoczęcia przyjmowania nowych ludzi.
Ale do tego czasu nie próżnowaliśmy, bo bardzo dużo rzeczy zostało do zrobienia!

Zaczęliśmy organizować Spotkania Czwartkowe – regularne spotkania w pierwsze czwartki każdego miesiąca (z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych), z krótką 30-45-minutową prelekcją. Pierwsze spotkanie miało miejsce w pierwszy czwartek czerwca - 6.6.2002, czyli 3 tygodnie po Walnym Założycielskim. Jak na taką szczególną okazję, mieliśmy też szczególnego prelegenta – pana Bogusława Sosnowskiego, Wielkiego Mistrza Korporacji HZ. W pierwsze czwartki lipca i sierpnia 2002 – jako że nie przewidywaliśmy Spotkań Czwartkowych, ale uważaliśmy, że warto się zobaczyć i zintegrować, odbyły się imprezki: u Moniki Kaczmarek oraz u Darka Demidziuka i Bartka Jacyny.

W czerwcu, po dwóch miesiącach prób, z orgomną pomocą Krzysztofa Gumulaka i pod kierunkiem Piotrka Dziubaka udało się uruchomić naszą stronę internetową, na której można było znaleźć kilka informacji o Korporacji, sprawozdania ze spotkań i najważniejsze dokumenty. Strona otrzymała prowizoryczny logotyp nazwy Korporacji zrobiony ręką Krzysztofa.
Rejestracja Korporacji nie przebiegła zupełnie bezboleśnie. Referendarz Sądu wezwał Komitet Założycielski w celu uściślenia kilku kwestii w statucie, ale w końcu 20 sierpnia Sąd podjął decyzję o wpisaniu Korporacji w rejestr Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000 127142. Od tego momentu Korporacja ma osobowość prawną!

Pierwsze Władze
Impreza teambuilding'owa (16-09-02) i piknik Korporacji HZ (15-09-02)

Po rejestracji wydarzenia w Korporacji zaczęły się toczyć szybko.
Z pierwszego Spotkania Czwartkowego wg standardowej formuły zrezygnowaliśmy na rzecz tzw. teambuilding’u czyli imprezy integrującej. Prawie wszyscy Korporanci-założyciele spotkali się w niedzielę 16 września 2002 u Koziołki (Małgorzaty Kozioł), aby spędzić ze sobą dzień na grach integracyjnych i imprezowaniu. Dzięki temu poznaliśmy się wszyscy o wiele lepiej i poczuliśmy, że jesteśmy jedną grupą.Dzień wcześniej ósemka Korporantów wzięła udział w pikniku Korporacji HZ w Nadarzynie.

Po rejestracji ruszyły też przygotowania do pierwszego Walnego Zgromadzenia Członków Korporacji. Bartek Jacyna porozmawiał osobiście z niemal wszystkimi Korporantami. Z tych rozmów wyłoniły się wspólne oczekiwania co do Korporacji oraz propozycja kształtu statutowych władz stowarzyszenia. W czwartek, 17 września powołano pierwsze władze Korporacji. W Zarządzie znalazł się skład z Komitetu Założycielskiego, który, zorientowany w prowadzonych pracach, mógł je nadal kontynuować. Prezesem został Bartek Jacyna, a ponadto w Zarządzie znaleźli się: Darek Demidziuk, Gabriela Sempruch, Agnieszka Wiktor, Bartosz Grodny i Piotr Dziubak. Sąd Koleżeński powstał w składzie: Monika Kaczmarek, Katarzyna Piłat i Ksymena Rosiek. Natomiast w Komisji Rewizyjnej zasiadły: Agnieszka Kulpa, Barbara Kuleta, Maria Ziółkowska.Dokonaliśmy również kilku drobnych zmian w statucie.Po tych decyzjach, Korporacja nareszcie mogła formalnie zacząć działać.

Jak hartowała się strategia?


Zbliżał się rok, odkąd całe to zamieszanie wokół Korporacji się zaczęło. Mieliśmy pierwszy Zarząd i było jasne, że tylko realizując jasno określoną strategię, jesteśmy w stanie coś osiągnąć – w końcu Korporacja konkuruje w naszym życiu z życiem zawodowym i prywatnym. Nie ma czasu na eksperymenty.

Bartek Grodny poprowadził w listopadzie 2002 sesje strategiczne dla Zarządu, czego efektem było ustalenie wspólnych wartości, zasad współpracy oraz cele na całą kadencję wraz z podziałem odpowiedzialnością i zadaniami szczegółowymi.

Zmiana nazwy Korporacji


Walne Zgromadzenie Korporacji AE w dniu 18 września 2009 przyjęło uchwale o zmianie nazwy organizacji. Zmianę nazwy wynika ze zmiany nazwy naszej Uczelni na Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Od 18 września nasza organizacja nazywa się  Korporacja Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w skrócie Korporację UEK, K!UEK.  Zmiana nazwy to wyjście to nowych Absolwentów UEK, czekamy na nowe pokolenia, które dołączą do naszej organizacji.

Kim jesteśmy