Zmiany w składzie Zarządu Korporacji AE


2005-02-09

W dniu 3 lutego 2005 roku obradowała Rada Korporacji AE, która to dokonała zmiany w składzie Zarządu oraz w Komisji Rewizyjnej.

W dniu 3 lutego 2005 roku obradowała Rada Korporacji AE, która to dokonała zmiany w składzie Zarządu oraz w Komisji Rewizyjnej. Z uwagi na rezygnacje z przyczyn osobistych dwóch członków Zarządu Katarzyny Piłat i Roberta Gładysza.

Rada Korporacji postanowiła uzupełnić skład Zarządu o następujące osoby: Agnieszka Medoń, która będzie odpowiedzialna za organizacje spotkań oraz Grześka Gołębiowskiego który będzie odpowiadał za przepływ informacji. Wniosek o powołanie Agnieszki Medoń i Grześka Gołębiowskiego złożył Prezes II kadencji Irek Kucharski, który to również serdecznie podziękował Kasi i Robertowi za dotychczasową prace w Zarządzie. Rada Korporacji podjęła jednogłośnie uchwały o powołanie w skład zarządu ww osób. Uchwały wchodzą w życie w dniu 20 lutego br.

Następnie Rada Korporacji dokonała uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej, gdyż Agnieszka Medoń przed wyborem jej do Zarządu Korporacji złożyła rezygnacje z zasiadania w Komisji Rewizyjnej. Rada Korporacji podjęła uchwałę o powołaniu w to miejsce Gosi Gajuk. Uchwała również wchodzi w życie w dniu 20 lutego 2005 r.

Następnie, Darek Demidziuk przekazał Radzie wstępne wykonanie budżetu za rok 2004 oraz przedstawił założenia budżetu na rok 2005.

Na tym zakończono posiedzenie Rady.

 

 

 

[ik], [gg- Skryba]
<- Wstecz do: Aktualności

Aktualności