Relacja Kraków – Relacja ze spotkania z Dyrektorem Departamentu Wsparcia Przedsiębiorczości MARR S.A. - Krystianem Cieślakiem


2011-02-03

Krystian Cieślak – dyrektor Departamentu Wsparcia Przedsiębiorczości MARR S.A., nasz Korporant, na pierwszym w nowym roku spotkaniu w Krakowie przedstawił temat funduszy unijnych dostępnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Krystian rozpoczął prelekcję od przybliżenia działalności Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Jest to instytucja otoczenia biznesu, która swoją aktywność koncentruje przede wszystkim na wsparciu przedsiębiorczości w regionie poprzez m.in. tworzenie instrumentów finansowych, wdrażanie programów pomocowych, czy promocję eksportu małopolskich produktów. MARR S.A., jako Regionalna Instytucja Finansująca dla PO IG, w zależności od wdrażanego działania, przeprowadza ocenę formalną wniosków, ocenę merytoryczną wniosków, weryfikuje dokumenty niezbędne do zawarcia umów, przygotowuje umowy, podpisuje umowy, przeprowadza monitoring umów przed ostatecznym rozliczeniem projektów, rozlicza projekty. Krystian szczegółowo opowiadał o możliwościach dofinansowania innowacyjnych projektów w dziedzinie badań przemysłowych i prac rozwojowych, eksportu produktów/usług na rynki zagraniczne, e-usług, a także w sektorze B2B. Powiedział nam o terminach naborów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, które będą ogłaszane w najbliższej przyszłości. Większość środków w ramach PO IG niestety już się wyczerpuje ze względu na ogromne zainteresowanie przedsiębiorców w całym kraju. Trudno też przewidzieć, jak będzie wyglądał budżet Unii Europejskiej na kolejny okres programowania i  jakie będą zasady przyznawania środków. Do tej pory MARR S.A. rekomendowała do dofinansowania ponad 600 umów z przedsiębiorcami, których wartość dotacji przekroczyła kwotę 1 miliarda złotych! Tak duża kwota powoduje, że Małopolska jest w czołówce województw w Polsce pod względem zakontraktowania unijnych środków w ramach działań PO IG, za które odpowiada MARR S.A. Unijne pieniądze wspierają regionalny i lokalny biznes, ale za wcześnie jeszcze na oceny. Stopień realizacji i skuteczności dofinansowanych projektów będzie można określić dopiero za kilka lat. Nasz Prelegent zachęcał obecnych na spotkaniu do korzystania z bezpłatnych porad w punktach konsultacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, które funkcjonują w ramach MARR S.A. w Krakowie i Nowym Sączu oraz do składania wniosków, a przez to wykorzystywania tych środków, które jeszcze są dostępne.
<- Wstecz do: Aktualności

Aktualności