Relacja Kraków: Relacja ze spotkania z ekspertem rynku kapitałowego Mieczysławem Mazurem.


2010-11-30

“Rynek kapitałowy dzisiaj oraz perspektywy. Najlepsze możliwości inwestycyjne.“ Swoją subiektywną ocenę sytuacji na listopadowym spotkaniu w Krakowie przedstawił Mieczysław Mazur.

“Wszystko się zmienia” – bessy są przejściowe…podobnie hossy.  Nasz Gość w swoim wystąpieniu przedstawił nam analizę wydarzeń na rynku kapitałowym z ostatnich miesięcy. Jak stwierdził, rok 2010 obfitował w bardzo dbre możliwości inwestycyjne, ale niestety tylko dla wybranych firm. Odnotowano dość duże rozbieżności w rezultatach osiąganych przez różne fundusze. Prezentacja Mieczysława Mazura przekonywała zebranych, że kryzys już minął, Większość strat poniesionych przez firmy po upadku banku Lehman Brothers została odrobiona, ale pozycja Stanów Zjednoczonych jeszcze długo będzie osłabiona, a według naszego Gościa – wręcz zmarginalizowana. Natomiast perspektywy dla Europy i Polski są bardzo dobre, kraje są zadłużone, ale taka sytuacja niestety już będzie i z tym świat musi się pogodzić.

Polska dość szybko wyszła z kryzysu finansowego, ponieważ sektor bankowy w naszym kraju nie jest do końca zagraniczny. Dlatego Polska stanowić będzie ważne centrum finansowe w Europie. W prognozach na najbliższy okres Mieczysław Mazur zachowuje ostrożny optymizm, przewiduje dużo możliwości inwestycyjnych, sztuką natomiast będzie wybór miejsc, w które warto zainwestować, akcji, które warto kupić, funduszy, udziałów, które będziemy wybierać.

Mieczysław Mazur podkreślał także ogromne znaczenie tego, co obecnie dzieje się w dziedzinie technologii. Obserwujemy przemiany na potężną skalę, które zmienią obraz informatyki, internetu i całego rynku tych usług, co niewątpliwie będzie miało wpływ na kondycję firm. Niestety w Polsce widać drastyczny spadek ilości innowacji w dziedzinie technologii, ilość zgłaszanych patentów znacząco spadła w porównaniu do stanu sprzed kilku lat.

Na koniec swojego wystąpienia nasz Gość podkreślił, że tak komfortowej, klarownej sytuacji na rynku inwestycji nie było od 5 lat, dlatego,mimo zawsze obecnego ryzyka, teraz jest bardzo dobry moment na inwestycje. Taka sytuacja powinna się utrzymać przez przynajmniej kilka, kilkanaście miesięcy.

Po prelekcji Mieczysław cierpliwie odpowiadał na pytania słuchaczy o przyszłość Unii Europejskiej, o rynek i kursy walut. Swoim wystąpieniem i odpowiedziami na pytania wprawił wszystkich w dobre nastroje, pozostawił zgromadzonych z optymistycznym spojrzeniem na kolejne miesiące. Oby jego prognozy się sprawdziły!


Pliki:
RYNEK_KAPITALOWY_DZISIAJ_ORAZ_PERSPEKTYWY.pdf


<- Wstecz do: Aktualności

Aktualności