Relacja Kraków: Relacja ze spotkania z Prezesem Grupy Atlas - dr. Henrykiem Siodmokiem


2010-10-29

O skuteczności stosowania dobrych praktyk i wzorców w tworzeniu norm ładu korporacyjnego opowiadał na krakowskim spotkaniu doktor ekonomii, zawodowy manager, absolwent MBA INSEAD, prezes Grupy Atlas - Henryk Siodmok.

„Tylko idiota uczy się na swoich błędach” - zacytował Bismarcka Henryk Siodmok na początku spotkania,  „Uczcie się więc na moich” - tak rozpoczął swoje wystąpienie nasz znakomity Gość, który odwiedził Kraków, by podzielić się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem dotyczącym tematu ładu korporacyjnego w przedsiębiorstwie. W niezwykle ciekawej prezentacji udowadniał jak ważnym, a niestety niedocenianym elementem w zarządzaniu firmą jest nadzór właścicielski. Ponieważ w ład korporacyjny wpisany jest konflikt interesów właścicieli firmy i interesów managerów, to sposób zarządzania owym ładem determinuje sukces firmy. Jest to proces trudny, wymagający odporności, ale bardzo ważny, bo występujący w każdej firmie. Niezwykle istotną rolę w tym procesie odgrywa prezes zarządu, którego doświadczenie i charakter może przyczynić się do ustanowienia właściwych relacji w firmie.

Nasz Gość opisał kilka modeli zarządzania ładem korporacyjnym: model Stewarda (w którym zawiera się model dobrego gospodarza, model agencji (w którym występuje element wzajemnej nieufności), model instytucjonalny (model interesariuszy, w którym występują inni interesanci, tacy jak: związki zawodowe, agencje charytatywne, urzędy), a także model polityczny (tu przesłanki mające wpływ na ład mają charakter polityczny). Modelem, do którego należy dążyć jest według Henryka Siodmoka model Stewarda. Rozwijanie jak największej ilości zachowań właściwych dla tego modelu powinno według naszego Gościa być misją każdego właściciela czy współwłaściciela firmy.

Niezwykle istotnym elementem ładu korporacyjnego jest system motywacyjny. Odpowiedni sposób wynagradzania managerów musi być integralnym elementem ładu. Jest to jeden ze skutecznych sposobów niwelowania konfliktu miedzy właścicielami a managerami.

W drugiej części prelekcji Henryk Siodmok opowiadał na przykładzie Grupy Atlas, w jaki sposób próbuje przejść od modelu agencyjno-instytucjonalnego do modelu Stewarda. W ramach współpracy właścicieli z zarządem przyjęto parametryczny system wynagradzania, a koncepcja rozwoju firmy uzasadniana jest liczbami. Taka metoda pozwala budować wzajemne zaufanie, a managerowie, których wynagrodzenie jest skorelowane z sukcesami firmy, bardziej dbają o jej interesy. Kolejną wprowadzoną w Grupie Atlas metodą budowania modelu Stewarda jest implementacja przejrzystego obiegu informacji między zarządem a właścicielami.

Henryk Siodmok skutecznie przekonywał nas, że obszar nadzoru właścicielskiego to obszar, którym należy zarządzać, tak jak każdym innym obszarem w firmie. Aby owo zarządzanie było skuteczne muszą być spełnione pewne warunki. Ponieważ „światło pada z góry na dół”, to prezes firmy powinien rekomendować pozostałych członków zarządu, tak, by czuli się przez niego „namaszczeni” i tworzyli spójny organ skutecznie oddziałujący na środowisko wewnętrzne w firmie, na otoczenie zewnętrzne, a dzięki temu przede wszystkim na właścicieli firmy. Rola prezesa jest nie do przecenienia, ponieważ ludzie intuicyjnie odczytują wyznawane przez niego wartości, co ma szczególnie znaczenie w naszym kraju.

Po prelekcji przyszedł czas na pytania, na które nasz Gość chętnie i barwnie odpowiadał, dzieląc się z nami swoją wiedzą, która, jak sam wyznał, nie pochodzi z najlepszych nawet szkół, ale z życia i z codziennego biznesowego doświadczenia. To była niezwykle cenna lekcja dla zgromadzonych na poniedziałkowym spotkaniu Korporantów i Sympatyków K!UEK.

 

Opracowanie: Aleksandra Korbolewska
<- Wstecz do: Aktualności

Aktualności