Mecenasem Laurów Magellana został Malik Management!


2011-10-27

W najnowszej edycji konkursu pozyskaliśmy jako patrona międzynarodową firmę konsultingową ze Szawajcarii

Malik Management Zentrum St. Gallen

Sprawne Organizacje – Skuteczni Zarządzający

Malik Management Zentrum St. Gallen jest światowym liderem zaawansowanych i kompleksowych rozwiązań zarządczych dla firm i rządów. Malik Management wybierany jest w pierwszej kolejności przez prezesów firm aby poprzez trenowanie, konsultowanie, wspieranie i/lub coaching mogli lepiej opanować złożoność całościowego systemu zarządzania. Z ogólnych systemów zarządzania zaprojektowanych przez Malik Management korzystają firmy, organizacje non-profit i instytucje publiczne.

Malik wholistic management systems® (całościowe systemy zarządzania) są najskuteczniejszymi na świecie narzędziami do niezawodnego funkcjonowania organizacji w złożonych i dynamicznych warunkach współczesnego, globalnego świata. Rozwiązania, które oferuje Malik Management zostały wypracowane dzięki prowadzonym od ponad 30 lat badaniom w obszarze zarządzania systemami kompleksowymi i funkcjonowania organizacji. Naukowymi podstawami są nauki o złożoności: cybernetyka, bionika i teoria systemów.

Rozwiązania Malik Management stanowią kombinacje unikatowych metod mających swoje źródło w doradztwie, edukacji, treningach, zarządzaniu zmianą, zarządzaniu zasobami ludzkimi, rozwoju osobistym, coachingu, a także w całkowicie nowych metodach, jak np.: modelowaniu wrażliwości. Dzięki nim możliwe są do osiągnięcia daleko idące rezultaty nurtujące zarządzanie. Centralnym narzędziem jest Malik SuperSyntegration Method® (metoda SuperSyntegracji) stanowiąca przełomowe i innowacyjne rozwiązanie, pozwalające na osiągnięcie najtrudniejszych wyzwań organizacji i wzmocnienie zdolności przywódczych kadry zarządzającej.

malik-management.com/en
<- Wstecz do: Aktualności

Aktualności