Rozpoczęliśmy Konkurs Laury Magellana 2012 - to już piąta edycja!


2012-10-25

Inauguracja Laurów Magellana 2012 za nami. W tym roku początek konkursu został oficjalnie ogłoszony w stolicy, w czasie biznes lunchu zorganizowanego w restauracji Concept.

Biznes lunch 23.10.2012

Biznes lunch 23.10.2012

Warszawa

Warszawa

Na spotkaniu gościli zarówno  korporanci, przedstawiciele mediów, nominowani w latach ubiegłych  jak i jeden z jurorów, tegorocznej piątej już edycji Laurów Magellana.

Spotkanie, które odbyło się w prestiżowej, a przy tym  kameralnej „krakowsko – piwnicznej”  lokalizacji przy Krakowskim Przedmieściu rozpoczął Prezes Zarządu Pan Marek Dworak, witając zebranych gości. W szczegóły konkursu wprowadziła uczestników Dyrektor Laurów Pani Dorota Budzińska-Wiska. Po tym krótkim oficjalnym wstępie, głos poprzez przygotowany przekaz video zajął Prof. Fredmund Malik. Przywitaniem Mecenasa Laurów Magellana zakończyła się część formalna. Po niej rozpoczęła się dyskusja na temat Magellanów dzisiejszej rzeczywistości.

Czy współcześni Magellani powinni być szaleni, czy raczej żeglować ku nowym oceanom
z wykorzystaniem znanych wiatrów i prądów?  Pan Marek Dworak zainicjował rozważania, w których jako pierwszy w dyskusji zajął głos manager roku 2008 – Rafał Brzoska, stwierdzając iż aby być Magellanem, trzeba być odrobinę szalonym. Należy przeciwstawiać się rzeczom oczywistym
i próbować zmieniać to, co inni uznają za stałe i niezmienne. Prezes Zarządu InPost swoimi działaniami w pełni potwierdza te słowa, „podbijając” coraz to nowe kraje.

Później głos należał do jurora tegorocznej edycji Laurów Pana Grzegorza Hajdarowicza – media czeka szereg przemian, jest to obszar, w którym jest szerokie pole do działania dla osób otwartych, gotowych do zmian, nauki i przystosowania się do nowych warunków rzeczywistości. Sygnałem
w pełni popierającym tę tezę jest czekające nas zakończenie tradycyjnego wydawania „Newsweek”
w Stanach Zjednoczonych. Czy jest to  rezygnacja z 1,5 miliona nakładu, czy może atak na 6 milionów nakładu na tabletach?

Po pierwszych wypowiedziach pojawiało się coraz więcej tematów do dalszej dyskusji o tym jacy powinni być współcześni Magellani.  Z pewnością, jak podkreślał Zbigniew Krzysztyniak, Członek Zarządu PAP, powinni cały czas dążyć do nowych celów, nie zadawalając się stanem obecnym.
W szerszym odniesieniu, jak dyskusja dryfowała ku nowym horyzontom, pojawiły bardzo ciekawe wątki dotyczące kryzysu, rozwoju Polski, która w pewien sposób „przeskakuje” kolejne etapy rozwoju,  roli przekazu informacyjnego, pozycjonowania wiadomości, jak również nieco spornej wśród uczestników roli dotacji w rozwoju biznesu.

Pod koniec spotkania, przy kawie poruszony został temat poszerzenia konkursu poza ramy absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (obecnie jedynie w kategorii Magellana Roku mogą być nominowane osoby, które nie ukończyły Uniwersytetu).

Dyskusja była niezwykle owocna i inspirująca. Jej kontynuacja z pewnością nastąpi przy kolejnych spotkaniach związanych z konkursem, a w szczególności w trakcie gali nagrodzenia tegorocznych Laureatów, która odbędzie się 1 lutego 2013 już w Krakowie.
<- Wstecz do: Aktualności

Aktualności