X Międzynarodowy Kongres MBA – 16-18 maja 2014


2014-05-09

Serdecznie zapraszamy Członków Korporacji UEK do udziału w Jubileuszowym X Kongresie MBA – tegoroczna edycja odbywać się będzie pod hasłem: „Gotowi na ekstraklasę?”.

Jego tematyka obejmuje obszary, które mogą mieć kluczowe znaczenie oraz wpływ na pozycję Polski na rynkach międzynarodowych w najbliższych 10-15 latach. Polskie firmy coraz częściej odważnie wchodzą na globalne rynki. Czy stanie się to również impulsem do wejścia całej polskiej gospodarki do światowej ekstraklasy np. na listę 20 najbardziej uprzemysłowionych państw? To i inne pytania i tezy będą dyskutowane w jubileuszowej 10 edycji Kongresu. Program merytoryczny kongresu będzie obejmował prezentacje wybitnych specjalistów ze świata polityki, gospodarki i nauki, a jego głównymi elementami będzie pięć paneli dyskusyjnych.

Pierwszym punktem programu będzie Panel Wschód. Jego tematem będzie rozwój sytuacji gospodarczo-ekonomicznej na Wschodzie, jako kluczowy czynnik wpływu na gospodarkę całej Unii Europejskiej w najbliższym czasie. Tak szybko zmieniająca się sytuacja za naszą wschodnią granicą sprawia, że pytanie o szanse i zagrożenia dla naszej gospodarki staje się coraz ważniejsze i coraz pilniejsze.

W czasie Panelu Makroekonomicznego zaproszeni goście dyskutować będą o fundamentach dalszego rozwoju Polski: o energii i jej dostępności, o infrastrukturze i kierunkach jej rozwoju, o finansowaniu i wpływie trendów globalnych na Polskę. Z perspektywy całego kraju warto przejść w rozważania lokalne, dlatego kolejnym zagadnieniem będą nowe kierunki rozwoju Małopolski i Krakowa traktowane w kategorii innowacji przedstawione w Panelu Innowacje. Przedmiotem dyskusji będzie sytuacja branż dynamicznie rozwijających się w regionie, między innymi mediów, produkcji filmowej, gier komputerowych czy przemysłu spotkań.

Biznesowy aspekt sportu będzie kolejnym zagadnieniem, zamykającym program Kongresu. Temat transferów sportowych, masowość sportu rekreacyjnego czy kluby sportowe notowane na giełdzie skłaniają do myślenia o relacji sportu i gospodarki. Sformułowane w Panelu Sport pytanie do dyskusji brzmi: czy i jakie znaczenie w Polsce ma sport dla biznesu?

W X Jubileuszowej edycji Kongresu MBA udział wezmą:

- Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego,
- Magdalena Sroka, Wiceprezydent Miasta Krakowa,
- Tadeusz Syryjczyk, minister przemysłu w rządzie premiera Tadeusza Mazowieckiego,
- Vitalij Maksymenko, Konsul Ukrainy w Krakowie,
- Andrzej Tombiński, Konsul Honorowy Austrii w Krakowie,
- Jacek Bednarz, Prezes Zarządu Wisły Kraków S.A.,
- Marek Dworak, inwestor, doradca Open Horizon,
- prof. Geoff Goldman, University of Johannesburg,
- Andrew Hallam, Sekretarz Generalny i członek założyciel ASPIRE,
- Andrzej Jonas, Redaktor Naczelny The Warsaw Voice,
- Robert Kwiatkowski, Wicedyrektor Działu Rozwoju Sieci Biznesowej, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- dr Krzysztof Misiołek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
- Grzegorz Mądry, Manager, Krakow Valley Golf & Country Club,
- prof. Elżbieta Mączyńska, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego,
- Ryszard Petru, Prezes Zarządu Towarzystwa Ekonomistów Polskich,
- Piotr Pietrzak, niezależny konsultant,
- dr hab. Małgorzata Podrecka, I Wiceprezes Zarządu, Can-Pack S.A.,
- Marta Półtorak, Prezes Zarządu, MARMA Polskie Folie S.A.,
- Wojciech Przybylski, Krakowski Park Technologiczny,
- Ivan Mykołajewicz Romaniak, „Sambor ATP – 14608”,
- dr Paweł Węgrzyn, Dyrektor Europejskiej Akademii Gier,
- Piotr Wilczek, Wiceprezydent EFAPCO.

Podczas Kongresu ogłoszone będą wyniki V edycji ratingu krajowych programów MBA przeprowadzanego przez Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej FORUM. Panel SEM FORUM nosi tytuł „Relacje Uczelnie - Biznes a rozwój kadry menedżerskiej: dobre praktyki”. Do uczestnictwa w tym wydarzeniu zaproszono Dyrektorów Programów MBA w Polsce. W dyskusji udział wezmą m.in.: Urszula Gąsior, Włodzimierz Kiciński, Roland Pac, Piotr Płoszajski, Andrzej Popadiuk (moderator). Publikowanie wyników ratingu jest czynnikiem umacniającym pozytywny wizerunek szkół biznesu i programów kształcenia menedżerskiego.

Dodatkowo, uczestnicy Kongresu wezmą udział w study visits w czołowych przedsiębiorstwach regionu. Będą oni zwiedzać takie organizacje, jak: Alvernia Studios, Kopalnia Soli Bochnia, Zakład Produkcyjny ORLEN OIL w Trzebini, Grupa Can Pack S.A., Firma PROSTER Sp. z o.o.

Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz funkcjonujhttp://kuek.pl/typo3/alt_main.phpący pod jego patronatem Klub KSB Alumni MBA są organizatorami Międzynarodowego Kongresu MBA od 10-ciu lat. Dyrektorem Kongresu jest dr Piotr Buła, Dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK. Krakowska Szkoła Biznesu UEK jako pierwsza w Polsce południowej wprowadziła do swojej oferty studiów podyplomowych programy MBA. Do dziś osiągają one wysokie noty w rankingach.

Informacje i zgłoszenia: www.kongresmba.pl

Rejestracja otwarta do dnia 12 maja 2014.

Dla Członków Korporacji UEK 15% rabat - zapraszamy!


Pliki:
ProgramXMBA.jpg


<- Wstecz do: Aktualności

Aktualności